Thứ Năm, Ngày 4 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5407217 Đang online 92

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN - 30 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Sau trận lũ quét lịch sử năm 1990 cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, gần như bắt đầu lại từ con số 0, tập thể CBCNV Sở Điện lực Lai Châu (tiền thân của Công ty Điện lực Điện Biên sau này) đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để đến ngày hôm nay sau 30 năm thành lập, lưới điện Quốc gia đã phủ khắp 100% số xã, phường, thị trấn của tỉnh với 117.051/131.134 hộ dân có điện đạt 89,26% đã biến ước mơ thành hiện thực: Núi rừng có điện thay sao!
 

           Ngày 13/03/1990 Bộ Năng lượng ban hành quyết định số 97/NL-TCCB-LĐ về việc thành lập Sở Điện lực Lai Châu trực thuộc Công ty Điện lực 1 trên cơ sở tổ chức lại các Xí nghiệp điện Lai Châu, Xí nghiệp Xây lắp lưới điện Thác Bay, Xí nghiệp điện cơ khí Tuần Giáo, Xí nghiệp điện cơ khí Phong Thổ.


Quyết định thành lập Sở Điện lực Lai Châu, tiền thân của Công ty Điện lực Điện Biên

          Những năm đầu thành lập chỉ có 04 cơ sở sản xuất cấp điện cho 04 huyện, thị trong tỉnh, với quy mô nhỏ bé, thiết bị chủ yếu là các tổ máy Điezen và một số trạm thuỷ điện nhỏ có công suất từ 20kW đến 40kW, tình trạng kỹ thuật cũ nát thuộc nhiều hệ, nhiều nước sản suất khác nhau, khan hiếm về phụ tùng thay thế khi sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu cao, nên việc cấp điện rất hạn chế (nhiều nơi chỉ cấp được 3 - 4 giờ/ ngày). Hệ thống điện có tính chất tạm bợ cấp điện cho từng trung tâm huyện lỵ, cấp điện áp cao nhất là 10 kV, còn lại là lưới hạ thế, rất đa dạng về chủng loại cột, xà sứ, dây dẫn không đảm bảo các tiêu chuẩn  kỹ thuật an toàn cấp điện.

          Ngay từ những ngày đầu thành lập, Sở Điện lực Lai Châu đã phải gánh chịu hậu quả của trận lũ quét lịch sử (tháng 6/1990) với nhiều tuyến đường dây, trạm biến áp bị cuốn trôi và làm ngập, vùi lấp thiết bị, sạt lở kênh mương ở một số trạm thuỷ điện nhỏ, gây thiệt hại lớn đến tài sản của ngành. Đặc biệt chi nhánh điện thị xã Lai Châu là đơn vị cấp điện cho trung tâm  tỉnh lỵ phải ngừng cấp điện trong nhiều ngày.

          Song được sự chỉ đạo sát sao của tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Công ty Điện lực 1 và các đơn vị trong, ngoài tỉnh cùng với sự quyết tâm khắc phục khó khăn của toàn thể CBCNV Sở Điện lực Lai Châu, với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả, chỉ trong một thời gian ngắn thị xã Lai Châu đã được cấp điện bình thường tạo điều kiện để nhân dân yên tâm khắc phục hậu quả, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, nhanh chóng ổn định sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào trong vùng bị lũ lụt. Cùng với việc khắc phục những khó khăn trước mắt, Điện lực Lai Châu đã kịp thời xin trang bị và lắp đặt thêm các tổ máy Điezen có công suất lớn để bổ sung, thay thế cho các tổ máy cũ và lạc hậu, tăng thêm nguồn phát và nâng cao chất lượng điện, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong điều kiện hiện có.


Các tổ máy Điezen cấp điện cho trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu

          Thực hiện Quyết định 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương và Thông tư số 01/TT-TCCB ngày 06/02/1996 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về điện cho sở Công nghiệp, ngày 08/3/1996 Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã ban hành quyết định số 235ĐVN/TCCB-LĐ đổi tên Sở Điện lực Lai Châu trực thuộc Công ty Điện lực I thành Điện lực Lai Châu trực thuộc Công ty Điện lực I với các nhiệm vụ chính là: sản xuất kinh doanh điện năng; xây dựng, cải tạo lưới điện phân phối; sửa chữa, đại tu thiết bị điện; thiết kế lưới điện phân phối. Điện lực Lai Châu là Xí nghiệp, hoạch toán kinh tế phụ thuộc trong Công ty Điện lực I.

Lai Châu là tỉnh cuối cùng của cả nước có điện lưới Quốc gia, trong những năm đất nước bước vào công cuộc đổi mới, đòi hỏi ngành điện phải đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của mình, là cung cấp điện an toàn ổn định cho sản xuất, sinh hoạt góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đứng trước tình hình đó tỉnh Lai Châu đã được Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực I đầu tư xây dựng đường dây 110 kV Sơn La - Điện Biên và 02 trạm 110 kV Tuần Giáo, Điện Biên có tổng dung lượng là 41 MVA, đồng thời đầu tư xây dựng lưới điện trung áp đến các huyện, thị và các xã với quy mô lớn với tổng số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Việc đầu tư này đã mang lại hiệu quả thiết thực, năm 1996 huyện Phong Thổ là huyện đầu tiên của tỉnh Lai Châu được đóng điện lưới quốc gia bằng đường dây 35 kV SaPa - Phong Thổ, đến năm 1998 các huyện Tuần Giáo, Điện Biên được cấp điện 35 kV qua đường dây 110 kV Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên và đến năm 2000 Điện lực Lai Châu chính thức tiếp nhận và quản lý vận hành đường dây 110 kV và 02 trạm biến áp 110 kV để trực tiếp cấp điện cho 06 huyện, thị phía Đông Nam của tỉnh. Đường dây 110 kV Sơn La - Điện Biên

          Từ khi có điện lưới quốc gia chương trình đưa điện về các huyện, thị được đẩy mạnh, nhiều dự án đưa điện về xã đã được triển khai thực hiện bằng các nguồn vồn khấu hao của ngành Điện, nguồn vốn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, nguồn vốn WB và các nguồn vốn tài trợ khác, vốn của địa phương và vốn do nhân dân đóng góp.
 

Ngày 26/11/2003 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 22/2003/QH11 chia tách tỉnh Lai Châu thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Ngày 20/02/2004 Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-EVN-HĐQT và quyết định số 50/QĐ-EVN-HĐQT về việc thành lập Điện lực Điện Biên và Điện lực Lai Châu trực thuộc Công ty Điện lực I, trên cơ sở chia tách từ Điện lực Lai Châu cũ. Theo đó Điện lực Điện Biên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (tỉnh lỵ Lai Châu cũ), Điện lực Lai Châu thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (tỉnh mới chia tách). Như vậy tiền thân của Công ty Điện lực Điện Biên sau này chính là Điện lực Lai Châu cho đến nay (năm 2020) đã có bề dầy 30 năm thành lập và phát triển.

          Với sự nỗ lực bền bỉ và phấn đấu không ngừng của các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Điện Biên 30 năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Điện, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương cùng với sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tạo điều kiện về cơ chế chính sách và nguồn vốn đầu tư để xây dựng hệ thống lưới điện. Đặc biệt lưới điện nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa đặc biệt, góp phần to lớn vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, cải thiện đời sống vật chất văn hoá, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xoá đói giảm nghèo tạo tiền đề cho việc thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn của tỉnh. Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty đã bám sát các chương trình mục tiêu quy hoạch phát triển hệ thống lưới điện, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh tham mưu đề xuất thực hiện chương trình kế hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển nguồn lưới điện của tỉnh cho từng giai đoạn, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển hệ thống lưới điện. Đặc biệt là hệ thống lưới điện nông thôn của tỉnh trong từng giai đoạn. Đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng Bộ đã đề ra.

Trạm 110 kV Điện Biên công suất 2x 25 MVA    

          Chỉ với hơn 36 km đường dây trung thế 10 kV, 31 trạm biến áp với dung lượng 4.440 kVA cấp điện cho 4 trung tâm huyện, thị trong tỉnh với trên 2000 khách hàng sử dụng điện, doanh thu 315 triệu đồng kể từ khi thành lập, đến nay sau 30 năm Công ty Điện lực Điện Biên hiện đang quản lý, vận hành 286,8 km đường dây 110 kV, 02 trạm biến áp 110 kV với tổng dung lượng 82 MVA, đang xây dựng trạm biến áp 110 kV Mường Chà dung lượng 16 MVA; hơn 2.390 km đường dây trung thế 35 kV, 22 kV, 2.320 km đường dây hạ thế 900 trạm biến áp phân phối, cấp điện cho trên 123.700 khách hàng trên địa bàn 129/129 xã phường, thị trấn của tỉnh có lưới điện Quốc gia 117.051/131.134 hộ có điện đạt tỷ lệ 89,26% .

Chất lượng giao dịch và dịch vụ khách hàng không ngừng được nâng cao đáp ứng kịp thời nhu cầu dịch vụ về điện cho khách hàng. Với trách nhiệm cao, phong cách giao tiếp lịch sự, tôn trọng khách hàng nên đã dần xóa đi những mặc cảm, định kiến, tăng thêm niềm tin của khách hàng với ngành điện.

  

Tri ân Khách hàng -Việc làm thường niên của các đơn vị Điện lực trên địa bàn

Công tác kỹ thuật được tăng cường, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm, thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm, các sự cố đến từng tuyến đường dây, từng thiết bị, cập nhật kịp thời các thông số kỹ thuật vận hành và đã đề ra các phương án cải tạo, sửa chữa đại tu đường dây, thiết bị đúng định kỳ, đúng quy trình vận hành  lưới điện. Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành liên tục các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, Công ty Điện lực Điện Biên luôn  chú trọng đến việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCNV. Khi mới thành lập năm 1990 chỉ có 12 kỹ sư, đến nay đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đã trưởng thành mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu của công tác sản xuất kinh doanh, với 25 CBCNV có trình độ thạc sỹ, 250 đại học trên tổng số 515 CBCNV được bố trí ở hầu hết các vị trí quan trọng trong dây truyền sản xuất, kinh doanh.

         Cùng với việc chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động, những năm qua Công ty đã tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đã tổ chức nhiều đợt hội thao, hội diễn tại đơn vị và tích cực tham gia các hội thao, hội diễn của tỉnh và Tổng công ty đạt được nhiều thành tích cao về đồng đội và cá nhân. Đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động như khám sức khoẻ định kỳ, nghỉ mát, nghỉ điều dưỡng, đảm bảo đủ việc làm, ổn định đời sống với mức thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Song song với việc chăm lo đến đời sống của CBCNV, Công ty còn làm tốt công tác xã hội như: Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ các gia đình đồng chí, đồng nghiệp lúc gặp khó khăn hoạn nạn, làm tốt công tác từ thiện xã hội tại địa phương…

        Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe tạo sân chơi lành mạnh cho CBCNC 

          Với những thành tích trên trong 30 năm thành lập, xây dựng và phát triển  tập thể CBCNV Công ty Điện lực Điện Biên đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho tập thể; 02 Huân chương Lao động cho cá  nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nhiều Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ngoài ra còn nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh.

Có thể nói Công ty Điện lực Điện Biên đã khẳng định vị thế, vai trò của ngành Điện trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh biên giới cực Tây của Tổ quốc - Điện Biên Phủ anh hùng.

          Chặng đường trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức song với bề dầy 30 năm thành lập và phát triển với truyền thống đoàn kết một lòng,  phát huy nội lực dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Điện Biên sẽ vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành điểm sáng của ngành Điện vùng Tây Bắc của tổ quốc.     

Ngô Xuân Hương
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn