Thứ Năm, Ngày 4 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5407235 Đang online 91

Tin tức - Sự kiện   »  Lịch cắt điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 37 Từ ngày 07 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2015

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 37 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13  tháng 9 năm  2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Mường Chà Đường dây 0,4 kV trạm UB Nà Hỳ  07h30 đến 17h 00           ngày 07và 08/9/2015 Treo tháo đổi loại công tơ khách hàng   Đường dây 0,4 kV sau TBA Ủy Ban Nà Hỳ 
Đường dây 0,4 kV trạm Sín Chải   07h30 đến 11h 00           ngày 09 /9/2015 Treo tháo đổi loại công tơ khách hàng   Đường dây 0,4 kV sau TBA Sín Chải 
Đường dây 0,4 kV trạm UB Nà Khoa 08h00 đến 11h 00           ngày10/9/2015 Treo tháo đổi loại công tơ khách hàng   Đường dây 0,4 kV sau TBA Ủy Ban Nà Khoa 
Đường dây 0,4 kV trạm BA Ủy Ban Nà Bủng    08h00 đến 11h 00           ngày 11/9/2015 Treo tháo đổi loại công tơ khách hàng   Đường dây 0,4 kV sau TBA Ủy Ban Nà Bủng 
Điện Biên MBA tủ điện 0,4 kV  TBA Pa Xá Lào 08h00' đến 09h30' ngày 09/9/2015 VSCN MBA, thay TI, đồng hồ Am pe tủ điện KH - TBA Pa Xá Lào
MBA tủ điện 0,4 kV  TBA Pa Xa Xá 10h00' đến 11h30' ngày 09/9/2015 VSCN MBA, thay TI, đồng hồ Am pe tủ điện KH - TBA Pa Xa Xá
ĐZ 0,4 kV  TBA UB Thanh Nưa 08h00' đến 09h00' ngày 12/9/2015 Cân pha phụ tải, di chuyển hòm công tơ từ lưới AV sang cáp vặn xoắn KH - TBA UB Thanh Nưa
ĐZ 0,4 kV  TBA Nghĩa Trang Độc Lập 09h15' đến 10h00' ngày 12/9/2015 Cân pha phụ tải, di chuyển hòm công tơ từ lưới AV sang cáp vặn xoắn KH - TBA Nghĩa Trang Độc Lập
M lay Tại MBA thuộc TBA Ho Luông - Lay Nưa Từ 08h00 đến 09h30 ngày 13/09/2015 Xử lý khiếm khuyết chảy dầu ở rốn xả dầu, ty sứ pha B hạ thế theo BDPA số 746/PA-ĐML ngày 31/08/2015 Mất điện hoàn toàn ĐZ 0.4kV sau TBA Ho Luông - Lay Nưa
Tại MBA thuộc TBA Cơ Khí II Từ 10h00 đến 11h30 ngày 13/09/2015 Xử lý khiếm khuyết chảy dầu ở van xả áp suất theo BDPA số 747/PA-ĐML ngày 31/08/2015 Mất điện hoàn toàn ĐZ 0.4kV sau TBA Cơ Khí II
TP Điện Biên TBA A73 Từ h -h ngày  tháng  năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù Tổ dân phố 5, 6 Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A89 Từ h -h ngày  tháng  năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù Tổ dân phố 08  phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ
TBA A80 Từ h -h ngày  tháng  năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù Tổ dân phố 6 Phường Tân Thanh; TDP 10, 11  phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ
TBA B81 Từ h -h ngày  tháng  năm 2015 Lắp đặt tủ tụ bù Tổ dân phố 7, 12, 13 Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ
Mường Ẳng Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Co Có xã Ảng Tở. 08h15-08h15 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Co Có xã Ảng Tở.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Tát Hẹ xã Ảng Tở. 09h45-10h45 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Tát Hẹ xã Ảng Tở.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Pá Tra xã Ảng Tở. 11h00-12h00 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Pá Tra xã Ảng Tở.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Bua xã Ảng Tở. 14h30-15h30 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Bua xã Ảng Tở.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Tọ xã Ảng Tở. 16h00-17h00 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Tọ xã Ảng Tở.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Huổi Hỏm xã Ảng Tở. 09h00-10h00 ngày 09/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA 0,4kV thuộc TBA Huổi Hỏm xã Ảng Tở.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Hồng Sọt- Búng Lao xã Búng Lao. 11h00-12h00 ngày 09/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Hồng Sọt- Búng Lao xã Búng Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Huổi Cắm xã Búng Lao. 13h30-14h30 ngày 09/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Huổi Cắm xã Búng Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Búng Lao 6 xã Búng Lao. 16h00-17h00 ngày 09/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Búng Lao 6 xã Búng Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Búng Lao 3 xã Xuân Lao. 09h30-10h30 ngày 11/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Búng Lao 3 xã Xuân Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Búng xã Búng Lao. 11h00-12h00 ngày 11/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Búng xã Búng Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bung Lao 2 xã Búng Lao. 14h30-15h30 ngày 11/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Búng Lao 2 xã Búng Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Pú Nen xã Búng Lao. 16h00-17h00 ngày 11/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Pú Nen xã Búng Lao.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Tin Tốc xã Ảng Nưa. 08h00-09h00 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Tin Tốc xã Ảng Nưa.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Củ xã Ảng Nưa. 09h30-10h30 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Củ xã Ảng Nưa.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Trung Tâm TT Mường Ảng. 11h00-12h00 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Trung Tâm TT Mường Ảng.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Khối 3 TT Mường Ảng. 14h00-15h00 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Khối 3 TT Mường Ảng.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Khối 4 TT Mường Ảng. 15h30-16h30 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Khối 4 TT Mường Ảng.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Ảng Nưa 08h00-09h30 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Ảng Nưa
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA UB Huyện 09h30-10h30 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA UB Huyện
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Khối 9 TT Mường Ảng 11h00-12h00 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Khối 9 TT Mường Ảng
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Đèn Đường TT Mường Ảng. 14h00-15h00 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Đèn Đường TT Mường Ảng
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Công An Huyện 15h30-16h30 ngày 07/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Công An Huyện
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Pọng xã Mường Đăng. 08h30-09h30 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Pọng xã Mường Đăng.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Thái xã Mường Đăng. 10h00-11h00 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Thái xã Mường Đăng.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA UB Mường Đăng  xã Mường Đăng. 13h30-14h30 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA UB Mường Đăng xã Mường Đăng.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Sẳng xã Ngối Cáy. 15h00-16h00 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Sẳng xã Ngối Cáy.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Bản Ngối xã Ngối Cáy. 16h30-17h30 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Ngối xã Ngối Cáy.
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Vi Ba Tằng Quái 08h00-09h00 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Vi Ba Tằng Quái
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Mỏ Đá 09h30-10h30 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Mỏ Đá
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA NM Nước 13h30-14h30 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA NM Nước
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Hồ Ảng Cang 15h00-16h00 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Hồ Ảng Cang
Tủ điện 0,4 kV, MBA thuộc TBA Hồng Sọt- Ảng Cang. 16h30-17h30 ngày 08/09/2015 VSCN+ Xiết đầu cực MBA+ Thay công tơ tủ trạm Tủ điện 0,4 kV, MBA ĐZ 0,4kV thuộc TBA Hồng Sọt- Ảng Cang


KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 37 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13  tháng 9 năm  2015

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Mường Chà Vị trí cột 21 đz 35Kv NR Hừa ngài  09h00 đến 10h00 ngày 11/09/2015 Thay 01 quả sứ đứng Hừa ngài, Thàn pả
Điện Biên ĐZ 35kV từ sau MC 377 E 21.2 07h30' - 11h30' ngày 12/9/2015 Lắp DCL căng trên sứ, rút ruột xử lý chảy dầu MBA Po Hoong KH sử dụng điện lộ 377
M lay TBA trung gian 35/2kV - 6300kVA Mường Lay Từ 00h00 đến 02h00 ngày 13/09/2015 Vệ sinh công nghiệp TBA Trung gian 35/22kV - 6300kVA theo BDPA số  747a/BD-ĐML ngày 31/08/2015 Mất điện hoàn toàn ĐZ 22kV lộ 471, 475
Tuần Giáo ĐZ 35kV NR Lù Thàng lộ 371E21.1 Từ 06h30 đến 18h00 các ngày từ 08/09/15 đến 12/09/15 Thi công ĐZ 500kV Sơn La-Lai Châu Khách hàng TBA Lù Thàng,Cíu Táng,Háng Trở
TP Điện Biên ĐZ 22kV lộ 477 E21.2 Từ 8h00 -10h00 ngày 12 tháng 09 năm 2015 Căn chỉnh lại DPT tại cột 38 Khu vực nhánh rẽ Noong Bua bao gồm Bản Huội Phạ 3,5,6,11 Phường Him Lam, Phường Noong Bua.


PCĐB
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn