Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5727115 Đang online 43

Tin tức - Sự kiện   »  Lịch cắt điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2016

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2016

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Tuần Giáo TBA Bản Kệt 08h00 đến 9h00 ngày 24/5/2016 Căng kéo lại dây dẫn vị trí cột 21-25 ĐZ 0,4 KV Toàn bộ khách hàng thuộc Bản Kệt; bản Cán Xã Quài Cang
TBA Khai thác đá Quài Nưa 08h00 đến 9h00 ngày 26/5/2016 Vệ sinh MBA Và Tủ 0,4 KV Công Ty TNHH Dương Hà( Chuyên dùng)
TBA Ta Cơn 08h00 đến 11h00 ngày 26/5/2016 Lắp công tơ khách hàng Toàn bộ khách hàng thuộc Bản Ta Cơn; bản Chiềng An  Xã Chiềng Sinh
Tủa Chùa TBA Tà Là Cáo 07h30 -09h30 27/05/2016 Cải tạo tủ phân phối có ATM đấu ngược.BDPA :200/BDPA - ĐTC Ngày 10 tháng 05 năm 2017 Thôn Tà Là cáo
TBA Sính Phình 09h30 -11h30 27/05/2016 Cải tạo tủ phân phối có ATM đấu ngược.BDPA :200/BDPA - ĐTC Ngày 10 tháng 05 năm 2018 Thôn Sính Phình
TBA Háng Đề Dê 09h30 -11h30 27/05/2016 Cải tạo tủ phân phối có ATM đấu ngược.BDPA :200/BDPA - ĐTC Ngày 10 tháng 05 năm 2019 Thôn Háng Đề Dê
Điện Biên ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Tâu  08h00-08h30 ngày 24/05/16 Thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sử dụng điện TBA Bản Tâu
ĐZ 0,4kV sau TBA Nà Lốm 09h00-09h30 ngày 24/05/16 Thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sử dụng điện TBA Nà Lốm
ĐZ 0,4kV sau TBA TT sát hạch Lái xe 10h00-10h30 ngày 24/05/16 Thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sử dụng điện TBA TT sát hạch lái xe
ĐZ 0,4kV sau TBA Nghĩa Trang Độc Lập 10h40-11h30 ngày 24/05/16 Thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sử dụng điện TBA Nghĩa Trang Độc Lập
ĐZ 0,4kV sau TBA Độc Lập 13h30-14h00 ngày 24/05/16 Thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sử dụng điện TBA Độc Lập
ĐZ 0,4kV sau TBA UB Thanh Luông 14h30-15h20 ngày 24/05/16 Thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sử dụng điện TBA UB Thanh Luông
ĐZ 0,4kV sau TBA Đội 5 Thanh Luông 15h40-16h10 ngày 24/05/16 Thay công tơ 3fa KH định kỳ KH sử dụng điện TBA Đội 5 Thanh Luông
MBA, tủ điện 0,4kV sau TBA Co Mỵ 2 08h00-10h00 ngày 25/05/16 Vệ sinh công nghiệp MBA, sứ sàn thao tác tủ điện 0,4kV, cân pha phụ tải KH KH sử dụng điện TBA Co Mỵ 2
MBA, tủ điện 0,4kV sau TBA A1 08h00-10h00 ngày 25/05/16 VSCN MBA, sứ sàn thao tác, đấu chuyển đổi ATM tổng từ ngược chiều thành thuận chiều KH sử dụng điện TBA A1
TP Điện Biên  TBA A106  Từ 08h15 - 08h45 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 5 Phường Mường thanh
 TBA A110  Từ 09h00 - 09h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 1,2,4,23 Phường Mường thanh
 TBA B81  Từ 09h45 - 11h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 7, 12, 13 Phường Tân Thanh
 TBA A30  Từ 07h30 - 10h00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 8,13,19,20 Phường Him lam
 TBA A55  Từ 10h15 - 11h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 1,2 phường Tân Thanh;Tổ dân phố 19,20,21,22 phường Him Lam
 TBA BTA3  Từ 07h30 - 09h00 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 12, 14, 15 Phường Thanh Bình
 TBA BTA4  Từ 09h30 - 10h00 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 11,13,15,16 Phường thanh bình
 TBA BTA2  Từ 10h00 - 10h30 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 11,12,13,14 Phường Thanh bình
 TBA Chợ Nam Thanh  Từ 07h30 - 09h00 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 6,8,13,14 Phường Nam thanh
 TBA BTA6  Từ 07h30 - 11h00 ngày 29 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 9, 10 Phường Him Lam
 TBA A80  Từ 07h30 - 11h00 ngày 29 tháng 05 năm 2016 Đấu cáp xuất tuyến vào tủ 0,4kV, san tải ĐZ 0,4kV Tổ 6 Tân thanh,10,11 Mường thanh
 TBA A89  Từ 07h30 - 09h00 ngày 29 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 08  phường Mường Thanh
 TBA Kios Tỉnh Ủy  Từ 09h10 - 11h30 ngày 29 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Đài PTTH tỉnh Điện Biên, Ban Tuyên Giáo tỉnh, Văn Phòng tỉnh ủy, nhà Khách Văn Phòng tỉnh Ủy
 TBA B94  Từ 07h30 - 11h00 ngày 29 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 13, 17, 20  phường Mường Thanh
 TBA Số 7  Từ 08h00 - 10h00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ, SCTX: Thay cáp tổng 0,4kV Tổ 4,5,6 Phường Noong bua
 TBA Số 5  Từ 09h00 - 09h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 6,10 Phường Noomg bua
 TBA Số 1  Từ 09h45 - 10h00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Bản hồng líu,Tổ 1 Phường Noong bua
 TBA Noong Bua  Từ 10h30 - 11h00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Bản Noong bua TP Điện biên
 TBA Nậm Pó  Từ 14h30 - 15h00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Bản Nậm Pó xã Pú Nhi
 TBA B18  Từ 08h00 - 08h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 5, 11, 12, 16 - Phường Him Lam
 TBA D3  Từ 08h50 - 09h20 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 10,11,14,15 P Tân thanh
 TBA C21  Từ 09h40 - 10h00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ 23,25 P Tân thanh,32 P mường thanh
 TBA C31  Từ 10h20 - 11h00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 28, 29, 32 - Phường Mường Thanh
 TBA Tỉnh đội  Từ 14h00 - 14h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 28, 29 phường Mường Thanh
 TBA C38  Từ 15h00 - 15h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 22, 23, 27, 28 - Phường Mường Thanh
 TBA C135/8  Từ 15h50 - 16h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ Tổ dân phố 24, 25, 26 - Phường Mường Thanh
 TBA Bản Hoa  Từ 09h00 - 10h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ, SCTX: Thay cáp tổng 0,4kV Bản Hoa xã Nà Tấu
 TBA UB Nà Tấu  Từ 14h00 - 14h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ UB xã Nà Tấu
 TBA UB Nà Nhạn  Từ 15h00 - 15h30 ngày 24 tháng 05 năm 2016 Thay công tơ định kỳ UB xã Nà Nhạn
 TBA Bản Khá  Từ 09h00 - 10h30 ngày 25 tháng 05 năm 2016 SCTX: Sửa chữa tủ 0,4kV Bản Khá xã Nà Tấu
 TBA Tân Thịnh  Từ 08h30 - 09h30 ngày 25 tháng 05 năm 2016 SCTX: Sửa chữa tủ 0,4kV Bản Noong hóm,Thông Tân hưng Phường Noong bua
Mường Chà Tủ 0,4Kv TBA Púng Giắt 08h00 đến 10h30 ngày 23/05/2016 Sử lý, sửa chữa lại áp tô mát, tủ 0,4Kv Bản púng giắt
Tủ 0,4Kv TBA Bản Mường mươn 14h00 đến 16h30 ngày 23/05/2016 Sử lý, sửa chữa lại áp tô mát, tủ 0,4Kv Bản mường mươn
Đz 0,4Kv TBA Háng lìa 08h00 đến 10h30 ngày 24/05/2016 Thay công tơ định kỳ 3 pha Háng Lìa
Tủ 0,4Kv TBA UB Mường Mươn 08h00 đến 10h30 ngày 24/05/2016 Sử lý, sửa chữa lại áp tô mát, tủ 0,4Kv Bản hin 1, 2
Đz 0,4Kv TBA Nâm Chim  14h00 đến 16h30 ngày 24/05/2016 Thay công tơ định kỳ 3 pha Nậm chim
Đz 0,4Kv TBA Đệ Tinh  08h00 đến 10h00 ngày 24/05/2016 Thay công tơ định kỳ 3 pha Bản Chăn Nuôi
Đz 0,4Kv TBA Nà Hỳ 07h30 đến 17h00 ngày 26/05/2016 cân pha san tải. Xiết lai các điểm đấu nối trên ĐZ Bản nà hỳ 1 2 3 xã nà hỳ

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2016

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Tuần Giáo ĐZ 22 KV lộ 471 E21.1 NR Ta Cơn 08h00 đến 09h00 ngày 29/05/2016  Để tách thủy điện Ta Cơn ra khỏi lưới Toàn bộ khách hàng thuộc khối Đồng Tâm, bản Huổi Hạ
ĐZ 35kV NR Mường Thín (lộ 373 E21.1) 09h00 đến 10h00 ngày 24/05/2016 Thay sứ bát vị trí cột 17 ĐZ 35 KV NR Mường Thín Lộ 373 E21.1) Toàn bộ  khách hàng thuộc Xã Nà Sáy; Xã Khoong Nưa; Xã Mường Thín
ĐZ 35kV sau DCL PT 371-7/52 Bản Cạn ( lộ 371 E21.1) 08h00 đến 10h00 ngày 29/05/2016 Thay sứ bát vị trí cột 198 ĐZ 371 E21.1; Cột 01 ĐZ 35 KV NR Huổi Khạ ( lộ 371 E21.1). Căn chỉnh, vệ sinh DCL 371-7/01 NR Bản Chăn( lộ 371 E21.1) Toàn bộ  khách hàng thuộc Bản Hin; Bản Cạn (Xã Quài Cang); các Xã Quài Nưa; Pú Nhung; Rạng Đông; Ta Ma; Phình Sáng; Mùn Chung; Nà Tòng; Mường Mùn (Tuần Giáo). Xã Nậm Nèn; Hừa Ngài; Huổi Mí; Pa Ham (Mường Chà) 
Tủa Chùa Vị trí cột 52 ĐZ 35KV sau DCL371-7/01 nhánh rẽ Xá Nhè 08h00' -9h00 29/05/2016 Tách lèo để tháo hạ ĐZ 35KV vào mỏ đá Xá Nhè. BDPA số : 197/BDPA-ĐTC ngày 10 tháng 05 năm 2016. Xã Xá Nhè, Mường Đun,Tủa Thàng,Huổi Só
Vị trí cột 267, 273 ĐZ 35KV sau DCL371-7/250  Thực Vật 8h00' -9h00 29/05/2016 Thay sứ đứng pha B. BDPA số : 198/BDPA-ĐTC ngày 10 tháng 05 năm 2016. Xã Sính Phình, Tả Phình,Trung Thu,Tả Sìn Thàng, Lao Xả Phình,Sín Chải
Vị trí cột 04 ĐZ 35KV sau DCL371-7/01 NR Mường Báng 07h30' -13h30 24/05/2016 Lắp đặt Máy Cắt. BDPA số :.../PCDB ngày  tháng 05 năm 2016. Xã Sính Phình, Tả Phình,Trung Thu,Tả Sìn Thàng, Lao Xả Phình,Sín Chải
TP Điện Biên ĐZ 22 kV sau DPT 475-7/60 ngã ba đường mới Từ 07h00 - 12h00 ngày 28 tháng 05 năm 2016 Đấu nối các TBA C89, Nghĩa trang A1, Bảo tàng tại các vị trí cột 89, 106 lộ 475, cột 110 lộ 473. Lắp đặt DCL tại vị trí cột 77 lộ 475. Cải tạo ĐZ 22kV NR khu Công nghiệp phía Tây và ĐZ 22kV NR cà phê ( Kết nối mạch vòng  2 lộ 471 và 473) tại các vị trí cột A133 đến A133-10 lộ 473 Từ ngã 3 đường mới qua đường Trường Chinh vào Nghĩa Trang A1 bao gồm: Phường Tân Thanh,  Phường Mường Thanh, Phường Nam Thanh TP Điện Biên; Đội 18, 19 xã Thanh Hưng Huyện Điện Biên; Xã Thanh Xương Huyện Điện Biên; Trung tâm Huyện Điện Biên (Pú tửu)
PCĐB
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn