Thứ Ba, Ngày 7 Tháng 4 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5256916 Đang online 86

Tin tức - Sự kiện   »  Lịch cắt điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Tuần Giáo TBA cầu Tuần Giáo 07h30 - 09h30 ngày 28/03/2016 Xử lý rỉ dầu MBA Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Cầu Tuần Giáo
TBA Bản Chấng 09h45 - 11h30 ngày 28/03/2016 Xử lý rỉ dầu MBA Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Chấng 
TBA Chi Nhánh Điện 07h30 - 09h30 ngày 28/03/2016 Xử lý rỉ dầu MBA Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Chi Nhánh Điện
TBA Che Phai 08h30 - 10h30 ngày 28/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Che phai
TBA  Tân Tiến 07h30 - 09h30 ngày 29/03/2016 Xử lý rỉ dầu MBA Toàn bộ khách hàng thuộc TBATân Tiến
TBA bản Cưởm 08h00-11h00 ngày 29/03/2016 lắp công tơ khách hàng Toàn bộ khách hàng thuộc TBA bản Cưởm
TBA Ta Cơn 08h30-10h30 ngày 29/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Ta Cơn
TBA  Bản Din 08h00-16h00 ngày 29/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA  Bản Din 
TBA  UB Tỏa Tình 08h30-10h30 ngày 30/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA UB Tỏa Tình
TBA Rạng Đông 08h00-11h00 ngày 30/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Rạng Đông
TBA  Phình Sáng 13h30-17h00 ngày 30/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Phình Sáng 
TBA  Huổi Lóng 08h00-10h30 ngày 31/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Huổi lóng
TBA   Pá Toong 14h00-16h30 ngày 31/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Pá Toong
Mường Ẳng TBA Bản Ngối 08h00-08h45 30/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Ngối
TBA Bản Sẳng 09h15-10h00 30/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Sẳng
TBA UB Mường Đăng 10h30-11h15 30/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA UB Mường Đăng
TBA Noọng É 14h00-14h45 30/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Noọng É
TBA Bản Poọng 15h30-16h15 30/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Poọng
TBA Bản Thái 16h45-17h30 30/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Thái
TBA Tin Tốc 08h00-08h45 31/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Tin Tốc
TBA Bản Củ 09h15-10h00 31/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Củ
TBA Ảng Nưa 10h30-11h30 31/03/16 Thi nghiệm định kỳ+ thay công tơ định kỳ Khách hàng thuộc TBA Ảng Nưa
TBA Pú Khớ 14h30- 15h15 31/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Pú Khớ
TBA Hua Nậm 16h15-17h00 31/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Hua Nậm
TBA Bó Mạy 17h45-18h30 31/03/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bó Mạy
TBA Hồng Sọt (AC) 08h00-08h45 01/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Hồng Sọt (AC)
TBA Co Có 09h30-10h00 01/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Co Có
TBA Khối 9 11h30-13h00 01/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Khối 9+ Thay công tơ định kỳ
TBA Pá Tra 15h00-15h45 01/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Pá Tra
TBA Tát Hẹ 16h30-17h15 01/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Tát Hẹ
TBA Bản Bua 17h45-18h15 01/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Bua
TBA UB Ảng Cang 08h00-09h30 02/04/16 Thi nghiệm định kỳ+ thay công tơ định kỳ Khách hàng thuộc TBA UB Ảng Cang
TBA Bản Giảng 10h00-10h45 02/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Giảng
TBA Hua Nguống 11h15-12h00 02/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Hua Nguống
TBA Bản Kéo (AC) 14h00-14h45 02/04/16 Thi nghiệm định kỳ+ thay công tơ định kỳ Khách hàng thuộc TBA Bản Kéo (AC)
TBA Hua Lá 15h15-16h00 02/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Hua Lá
TBA Mánh Đanh 16h30 -17h15 02/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Mánh Đanh
TBA Trung tâm T. trấn 07h30-08h30 03/04/16 Thi nghiệm định kỳ+ thay công tơ định kỳ Khách hàng thuộc TBA Trung tâm T. trấn+ thay công tơ định kỳ
TBA Khối 3 09h00-10h30 03/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Khối 3
TBA UB huyện 11h00-11h45 03/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA UB huyện
TBA Khối 4 14h00-14h45 03/04/16 Thi nghiệm định kỳ Khách hàng thuộc TBA Khối 4
TBA Đèn đường 15h15-16h15 03/04/16 Thi nghiệm định kỳ+ thay công tơ định kỳ Khách hàng thuộc TBA Đèn đường
TBA Trung tâm HC 16h45-18h15 03/04/16 Thi nghiệm định kỳ+ thay công tơ định kỳ Khách hàng thuộc TBA Trung tâm HC+ 

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên  Từ sau cột 86 ĐZ 35kV lộ 377E21.2( tách lèo cột 86) 07h00-15h00     02/04/2016  Dựng cột, căng kéo dây, lấy độ võng, lắp xà đỡ dây tạm tại vị trí cột 98, 99 ĐZ 35kV lộ 377E21.2 (CTCP Trường Thịnh thực hiện) KH sử dụng điện TBA Trại Giống, Bệnh viện huyện, Noong Ứng, xã Noong Hẹt, Na Ư, Núa Ngam, Hẹ Muông, Na Ố, Mường Nhà, Phu Luông, Mường Lói, TBA Pom Lót, Pom Lót 2, Pắc Nậm 2, Ba Na Vai, Đon Nứa, Co Mỵ, Huyện Điện Biên Đông
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn