Thứ Năm, Ngày 4 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5407185 Đang online 92

Tin tức - Sự kiện   »  Lịch cắt điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2016

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 

 KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 PHẦN HẠ ÁP
Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2016

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Mường Chà ĐZ 0,4KV sau TBA hừa ngài 08h00 đến 11h30 ngày 21/03/2016 Thay công tơ định kỳ 1 pha Hà là chủ a, b
Đz 0,4Kv TBA Tân Phong 1 07h00 đến 10h00 ngày 23/03/2016 Cân pha san tải  Tân lập, Tân Hưng
Đz 0.4Kv sau TBA Nà Hỳ 07h00-10h00 Cân Pha san tải Đz Xã Nà Hỳ
Đz 0.4 KV sau TBA Nậm Pồ 08h00-10h00 Cân pha san tải Đz TT Huyện Nậm Pồ
Điện Biên MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: C9 08h00-09h00 ngày 22/03/2016 VSCN-MBA, Thay công tơ tủ TBA KH sau TBA: C9
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: NM Triết nạp ga 09h30-10h30 ngày 22/03/2016 VSCN-MBA, Thay công tơ tủ TBA KH sau TBA: NM Triết nạp ga
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: Duyên hùng 16h00-17h00 ngày 22/03/2016 VSCN-MBA, Thay công tơ tủ TBA KH sau TBA: Duyên hùng
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: Mỏ đá Hưng long 08h30-09h30 ngày 22/03/2016 VSCN-MBA, Thay công tơ tủ TBA KH sau TBA: Mỏ đá Hưng long
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: Mỏ đá NM xi măng 10h00-11h00 ngày 22/03/2016 VSCN-MBA, Thay công tơ tủ TBA KH sau TBA: Mỏ đá NM xi măng
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: BTLT Minh thành 14h00-15h00 ngày 22/03/2016 VSCN-MBA, Thay công tơ tủ TBA KH sau TBA: BTLT Minh thành
MBA, tủ điện 0.4 kV TBA: NM Gạch Na thìn 1630h00-17h30 ngày 22/03/2016 VSCN-MBA, Thay công tơ tủ TBA KH sau TBA: NM Gạch Na thìn
Tuần Giáo TBA UB Quài Tở 07h00 - 07h45 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA UB Quài Tở
TBA Bản Lói 08h00-08h45 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Lói
TBA Bản Lạ 09h00-09h45 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Lạ
TBA Hua Ca 10h00-10h45 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Hua Ca
TBA  Hua Sa B 13h00-13h45 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Hua Sa B
TBA UB Tỏa Tình 14h00-14h45 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA UB Tỏa Tình 
TBA Bản Lồng 15h10-15h55 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Lồng 
TBA  Bản Tỏa Tình 16h30-17h 15 ngày 24/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA  Bản Tỏa Tình 
TBA  Pom Băng 07h00-07h45 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Pom Băng
TBA  Bản Chấng 07h55-08h40 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Chấng 
TBA  Đầu Cầu 80h45-09h30 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Đầu Cầu
TBA  Khối 2A 09h35-10h20 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Khối 2A
TBA   Bản Noong 10h25-11h10 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Huổi Nốt 
TBA   TT Huyện 11h15-12h00 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA TT Huyện
TBA  Tân Tiến 13h00-13h45 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA 
TBA  Khối 4A 13h50-14h35 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Mường  
TBA  Trường Xuân 14h40-15h25 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Khối 4A
TBA  CN Điện 15h30-16h15 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA CN Điện
TBA  Dốc Đỏ 16h20-16h55 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Dốc Đỏ 
TBA  Huổi Hạ 17h10-17h55 ngày 25/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Huổi Hạ
TBA  Nậm Cá 06h30-07h15 ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Nậm Cá 
TBA  Pom Khoang 07h30-08h15ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Pom Khoang
TBA  Co Đứa 08h30-09h15ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Co Đứa
TBA  Khoong Nưa 09h30-10h15 ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Khoong Nưa
TBA  Phiêng Hin 10h30-11h15ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Phiêng Hin 
TBA  Bản Yên 13h00-13h45 ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Yên
TBA  UB Mường Thín 14h00-14h45 ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA UB Mường Thín
TBA  Huổi Hốc 15h00-15h45 ngày  26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Huổi Hốc
TBA Huổi Sáy 16h00-16h45ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Huổi Sáy
TBA Nà Sáy 17h00-17h45ngày 26/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Nà Sáy
TBA Bản Hới 06h00-06h45ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Hới
TBA Én 07h00-07h45 ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Én
TBA Bản Ban 08h00-08h45 ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Ban
TBA Ten Hom 09h30-10h15 ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Ten Hom 
TBA Che Phai 10h45-11h30 ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Che Phai
TBA Bản Kép 13h00-13h45 ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Kép
TBA Bản Xôm 14h00-14h45 ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Xôm
TBA Chiềng Sinh 4 15h00-15h45 ngày  27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA UB Pú Nhung
TBA Bản Bó 16h00-16h45ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Bó
TBA Bản Nôm 17h00-17h45 ngày 27/03/2016 Thí Nghiệm định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Nôm
TBA  Rạng Đông 08h30-10h30ngày 22/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Rạng Đông
TBA  TT Phình Sáng 13h30-15h30ngày 22/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Phình Sáng 
TBA  Bản Din 08h30-10h30ngày 23/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Din
TBA  Háng Khúa 13h30-15h30ngày 22/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Háng Khúa
TBA  Bản Yên 08h3010-h45 ngày 22/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Yên
TBA  UB Mường Thín 13h30-15h30ngày 22/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA UB Mường Thín
TBA  Huổi Hốc 08h3010-h45 ngày 23/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Huổi Hốc
TBA  Hua Sa B 13h00-17h00ngày 23/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Bản Hua Sa B
TBA   TT Huyện 07h30-11h30 ngày 22/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA TT Huyện
TBA  Dốc Đỏ 13h30-17h30 ngày 22/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Dốc Đỏ 
TBA  Khối 2A 07h30-11h30 ngày 23/03/2016 Thay công tơ định kỳ Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Khối 2A
TP Điện Biên  TBA Đông Mệt  Từ 9h00 - 15h00 ngày 22 tháng 03 năm 2016 Thay công tơ định kỳ. Bản duyệt số: 151/BD-DTP ngày 22/02/2016 Bản Đông Mệt, bản Co Thón xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên
 TBA Bản Vang  Từ 09h00 - 12h00 ngày 23 tháng 03 năm 2016 Thay công tơ định kỳ. Bản duyệt số: 151/BD-DTP ngày 22/02/2016 Bản Vang - xã Mường Phăng - huyện Điện Biên; Bản Pú Sung - xã Pá Khoang huyện Điện Biên
 TBA Tà Pung  Từ 08h30 - 12h00 ngày 24 tháng 03 năm 2016 Thay công tơ định kỳ. Bản duyệt số: 151/BD-DTP ngày 22/02/2016 Bản Tà Pung, bản Tà Bun, bản Tấu Pung - xã Nà Nhạn - huyện Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 PHẦN TRUNG ÁP
Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2016

 

Điện lực  ĐƯỜNG DÂY, THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Thời gian dự kiến giờ/ngày MỤC ĐÍCH, LÝ DO PHẠM VI MẤT ĐIỆN
Điện Biên  Từ sau cột 86 ĐZ 35kV lộ 377E21.2( tách lèo cột 86) 07h00-14h00     26/03/2016  Dựng cột, căng kéo dây, lấy độ võng, lắp xà đỡ dây tạm tại vị trí cột 90, 92 ĐZ 35kV lộ 377E21.2 (CTCP Trường Thịnh thực hiện) KH sử dụng điện TBA Trại Giống, Bệnh viện huyện, Noong Ứng, xã Noong Hẹt, Na Ư, Núa Ngam, Hẹ Muông, Na Ố, Mường Nhà, Phu Luông, Mường Lói, TBA Pom Lót, Pom Lót 2, Pắc Nậm 2, Ba Na Vai, Đon Nứa, Co Mỵ
 ĐZ 22kV lộ 471E21.2 07h00 -8h30     26/03/2016 Hoán đổi MBA giữa TBA UB Thanh Hưng với TBA Đội 5 Thanh Luông thuộc  ĐZ 22kV lộ 471E21.2 KH sử dụng điện gồm các xã Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Yên, Pa Thơm, Sam Mứn
Tuần Giao MC 371-7/97  NR Pa Ham ( lộ 37 E 21.1) 09h00 đến 10h00 ngày 23/03/2016 Xử lý rỉ dầu MC Toàn bộh  khách hàng từ sau DCL 371-7/92 NR Pa Ham( lộ 371  E21.1)
ĐZ 35 KV NR Tỏa Tình (lộ 375 E 21.1) 06h00 đến 16h00 ngày 24/02/2016 Hạ dây khoảng cột 02-03 NR Ra Đa thời tiết Pha Đin phục vụ thi công ĐZ 110 KV giao chéo Toàn bộh  khách hàng từ sau DCL 375-7/01 NR Tỏa Tình ( lộ 375  E21.1)
ĐZ 35 KV lộ 373 E 21.1 08h00 đến 9h00 ngày 26/03/2016 Kiểm tra hệ hống đo đếm( đảo pha) Toàn bộ  khách hàng thuộc lộ 373  E21.1
Tủa Chùa Vị trí cột 02 ĐZ35KV nhánh rẽ Mường Báng sau DCL371-7/01 NR Mường Báng 08h00' -09h30 26/03/2016 Đấu nối ĐDK35KV NR TBA Trạm bơm Huổi Lực Xã Mường Báng. BDPA số :….../BDPA-PCĐB ngày…... Tháng……. năm 2016. ĐZ35KV sau DCL371-7/01 NR Mường Báng ( TBA Bệnh Viện, TBA UB Mường Báng, TBA NMN số 1, TBA Huổi Lực, TBA Bình Châu, TBA Pú Ôn, TBA Từ Ngài, TBA Tư Ngài 1 )
Mường Chà ĐZ sau DCL 375-7/217 Na Sang:  6h30 -07h00 ngày 26/03 2016 Tách lèo cột 232 NR Mường nhé huyện  Nậm pồ, Mường Nhé, TT Mường Chà
Cột 232/01 Đz 35Kv  Lộ 375E21.2 NR Mường Nhé ( MC 375/01 NR M.Nhé ) 07h00 đến 11h00 ngày 26/03/2016 Thay thế  DCL chém đứng chuyển sang DCL chém ngang huyện  Nậm pồ, Mường Nhé
ĐZ sau DCL 375-7/217 Na Sang:  11h00 -11h30 ngày 26/03 2016 Đấulèo cột 232 NR Mường nhé huyện  Nậm pồ, Mường Nhé, TT Mường Chà
Mường lay Tại vị trí cột 02 NR xã Mường Tùng thuộc lộ 375E21.2 sau DPT 375-7/306 Trống Rình Từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/03/2016  Lắp DCL căng trên dây tại vị trí cột 02 thuộc ĐZ 35kV NR xã Mường Tùng theo bản duyệt phương án số 237/BD-ĐML ngày 14/03/2016 Toàn bộ khách hàng thuộc TBA 35/0,4kV Huy Hoàng, Pom Cọi, Phiêng Ban, Bản Mới, Tin Tốc, Huổi Chá, Nậm He, Thủy Điện Nậm He, Mường Lay.
 ĐZ 35 KV sau DCL 372-7/98 Lê Lợi Từ 13h30 đến 14h00 ngày 26/03/2016 Tách lèo tại vị trí cột 23 TBA Đức Trường
ĐZ 35kV NR  Mường Mô thuộc lộ 375E21.2 sau DCL 375-7/11 Mường Mô Từ 14h00 đến 17h00 ngày 26/03/2016  Lắp DCL căng trên dây tại vị trí cột 19 thuộc ĐZ 35kV NR Mường Mô  TBA Đức Trường
 ĐZ 35 KV sau DCL 372-7/98 Lê Lợi Từ 17h00 đến 17h30 ngày 26/03/2016 Đấu lèo tại vị trí cột 23 TBA Đức Trường
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn