Thứ Ba, Ngày 7 Tháng 4 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5256602 Đang online 58

Giới thiệu   »  Ban lãnh đạo

 

Ông: Trần Huy Hoàng - Ths Quản lý năng lượng
 Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

 

 

Ông: Trần Đức Dũng - Ths Quản lý kinh tế
Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

 

 Ông: Lò Tiến Dũng - Kỹ sư điện
Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên

 

  Ông: Tao Văn Pắn - Ths Quản lý kinh tế
   Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

 

 Ông: Chu Quốc Toán - Kỹ sư điện
 Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên 

 

 

 

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn