Thứ Năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5133547 Đang online 220

Thông tin nổi bật

 


Nguyễn Như Xuân, Lê Huy Giang, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Hải Quân ( Văn Phòng), Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Tính, Đỗ Thanh Tuấn( P. KHVT), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Thị Trợ (P TC&NS),Hoàng Việt Cường(P Kỹ Thuật),Nguyễn Thành Chung, Trịnh Thị Thanh, Đỗ Bảo An Chi ( P TCKT), Đồng Trường Giang (P KTGS&MBĐ),Nguyễn Văn Hùng(P QLĐT), Hoàng Văn Chiến, Vũ Văn Thìn, Đỗ Thế Anh, Phạm Hồng Nam, Phạm Trung Dũng(P Điều Độ), Lê Mạnh Hùng, Trần Thị Hương( P Kinh Doanh),Nguyễn Anh Hoàng, Lê Thanh Thắng(PCNTT), Nguyễn Hữu Dũng( P An Toàn)  
 

Thông tin đầu tư xây dựng

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn